Bilgilendirme
Bu formda verdiğim bilgilerimin, ŞUA İNŞAAT ve bağlı diğer şirketleri tarafından her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına izin veriyorum.
Okudum anladım.


Bilgilendirme yazısınıokudum